بهروز رضوی
گوینده
بهار ارجمند
بازیگر
ابوالفضل جلیلی
کارگردان
علیرضا استادی
بازیگر
شبنم فرشادجو
بازیگر