ویدئو سی ششمین قسمت از برنامه تلویزیونی"چهل چراغ" با حضور "شهرام اسدی"۲۴آبان شبکه۳سیما